OPS-suositus, osio 1

Resurssit


Taiteen perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet ovat olleet voimassa nyt muutaman vuoden ja niiden pohjalta tehdyt, oppilaitoskohtaiset opetussuunnitelmatkin vähintäänkin koekäytetty. Niitä on myös mahdollisesti jo muokattu. Musiikin teoria- ja säveltapailupedagogit Mutes ry. teki syksyllä 2019 jäsenilleen kyselytutkimuksen uuden OPSin mukanaan tuomista muutoksista. Kyseisen kyselyn vastausten perusteella haluamme tuoda esiin asioita, jotka ovat herättäneet keskustelua ja uudistustarvetta musiikkioppilaitoksissa musiikin hahmotusaineiden opetuksen näkökulmasta.

 

Tuntimäärä

Musiikin hahmotusaineiden opettajat ovat huolissaan pienenevistä tuntimääristä. Opetettavan asian määrä lisääntyi taiteen perusopetuksen uusien opetussuunnitelman perusteiden tuomien sisältöuudistusten mukana, mutta samalla monissa musiikkioppilaitoksissa leikattiin musiikin hahmotusaineiden tuntimääriä. 

  • Muha-aineille on turvattava riittävät tuntiresurssit (vähintään 250 tuntia perusopinnot, 150 tuntia syventävät opinnot), jotta oppilaat ehtivät omaksua riittävät tiedot ja taidot elinikäiseen harrastukseen tai mahdollisiin ammattiopintoihin.
  • Opetusta on myös järjestettävä säännöllisesti, mielellään viikoittain.
  • Ryhmäkoot on pidettävä tarpeeksi pieninä, jotta opettajalla on aikaa oppilaiden henkilökohtaiseen ohjaamiseen (maksimissaan 12 oppilasta/ryhmä).

 

Resurssit

Musiikin hahmotusaineiden opetuksen on muututtava ajassa ja tämä vaatii musiikkioppilaitoksilta resursseja opettajien kouluttautumiseen. Uusien opetussuunnitelmien myötä opettajien työtehtävät ovat lisääntyneet mm. oppimateriaalin valmistamisen suhteen. 

Lisäksi opetuksessa on huomioitava, että mukana on yhä enemmän erityislasten ja oppimisvaikeuksia omaavien lasten määrän kasvu, mikä tekee erityisesti ryhmäopetuksesta haastavaa. Oppilaitoksissa on varattava tarpeeksi muun työn tunteja myös erityislasten opetukseen liittyvän lisätyön resurssointiin. 

 

Kollegiaalinen yhteistyö soitonopettajien kanssa

Muha-opettajat toivovat musiikkioppilaitosten toimintamalleihin ja resursseihin muutosta kollegiaalisen yhteistyön lisäämiseksi. Moniammatilliset tiimit, joissa keskustellaan kaikkien ammattitaitoa kunnioittaen ja oppilaan etua unohtamatta musiikin laaja-alaisesta opetuksesta ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta taiteen perusopetus toteutuu monipuolisesti ja laadukkaasti.