OPS-suositus, osio 2

Ideapankki


Tähän OPS-suosituksen osioon kootaan esimerkkejä käytännön opetustyössä hyväksi havaituista pedagogisista prosesseista, jotka heijastelevat voimassa olevia OPSin perusteita. Näistä esimerkeistä rakentuu vähitellen ideapankki, jota voi hyödyntää vapaasti opetuksessa.

Improvisointi

Improketju